STREFA UCZESTNIKA
pobierz certyfikat uczestnictwa
LOGOWANIE

Program

ERRATA


08:15 - 09:30
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji X Kadencji
09:30
Otwarcie Sympozjum
Lidia Perenc, Jacek Durmała
09:30 - 11:35
Sesja I: Rehabilitacja pacjentów z wielochorobowością
Jacek Durmała, Piotr Majcher, Rafał Sapuła
09:30 - 09:50
Assessment of back pain in terms of international guidelines
Peter Takáč
09:50 - 10:10
Sarkopenia - znaczenie dla rehabilitacji
Krystyna Księżopolska-Orłowska
10:10 - 10:30
Wyzwania rehabilitacji w obecnym stanie prawnym w Polsce
Piotr Majcher
10:30 - 10:50
Znaczenie aktywności ruchowej dla zaburzonych w wieku starszym funkcji organizmu
Jerzy Kiwerski
10:50 - 11:10
Rola lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej w rehabilitacji osób starszych
Jolanta Kujawa
11:10 - 11:30
Rola aktywności ruchowej w profilaktyce nadciśnienia tętniczego u osób po 60 roku życia, zależnie od BMI
Izabela Zbrońska, Rafał Trąbka, Tomasz Ridan
11:30 - 11:35
DYSKUSJA
11:35 - 11:45
Przerwa kawowa / multimedialna ekspozycja plakatów
11:45 - 12:50
Sesja II: Choroby układu ruchu a rehabilitacja - część I
Krystyna Księżopolska-Orłowska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Piotr Tederko
11:45 - 12:05
Skolioza idiopatyczna - nie tylko problem wieku rozwojowego
Jacek Durmała
12:05 - 12:25
Zmiana wzorca chodu u osób starszych - efektywność kalceotyki statycznej i dynamicznej
Kinga Pobłocka

 

12:25 - 12:45
Ocena skuteczności terapii fizykalnej i technik mięśniowo-powięziowych w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego
Tomasz Ridan, Karolina Kacik, Izabela Zbrońska, Grzegorz Głąb
12:45 - 12:50
DYSKUSJA
11:45 - 12:50
Sesja III: Choroby układu ruchu a rehabilitacja - część II
Jerzy Kiwerski, Jolanta Kujawa, Jacek Głodzik
11:45 - 12:05
Wpływ magnetoterapii i charakteru pola magnetycznego na stan funkcjonalny i poziom dolegliwości w obrębie rąk u osób z rzs
Jolanta Zwolińska, Monika Gąsior, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek
12:05 - 12:25
Zasadność rehabilitacji po dyscektomii z powodu radikulopatii szyjnej - wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa
Piotr Tederko, Marek Krasuski, Beata Tarnacka
12:25 - 12:45
Rehabilitacja medyczna oczami studentów fizjoterapii
Piotr Tederko, Marek Krasuski, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Marek Łyp, Beata Tarnacka
12:45 - 12:50
DYSKUSJA
12:50 - 13:50
Przerwa na lunch / multimedialna ekspozycja plakatów
13:50 - 16:00
Sesja IV: Choroby układu nerwowego a rehabilitacja - część I
Beata Tarnacka, Małgorzata Łukowicz, Mariusz Drużbicki
13:50 - 14:10
Wpływ rehabilitacji na poziom natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa po nieskutecznym zabiegu operacyjnym
Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska
14:10 - 14:30
Znaczenie komunikacji interpersonalnej i specyfiki języka medycznego dla wyników rehabilitacji medycznej u pacjentów hospitalizowanych
Sylwia Krukowska, Kamil Koszela, Marta Woldańska-Okońska
14:30 - 14:50
Powrót do pracy po udarze mózgu
Andrzej Kwolek
14:50 - 15:10
The evaluation of rehabilitation effects using exoskeleton in patients with multiple sclerosis. Ocena efektów rehabilitacji z użyciem egzoszkieletu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Mariusz Drużbicki, Grzegorz Przysada, Agnieszka Guzik, Agnieszka Brzozowska-Magoń, Lidia Perenc, Adam Perenc, Krzysztof Cygoń, Halina Bartosik-Psujek
15:10 - 15:30
Nowa jakość i funkcjonalność w rehabilitacji ręki spastycznej – dynamiczne ortezy
Jacek Czarnek
15:30 - 15:50
Zastosowanie posturografii statycznej z ruchami głowy dla oceny uszkodzeń przedsionkowych
Magdalena Janc, Ewa Zamysłowska- Szmytke, Mariola Śliwińska-Kowalska
15:50 - 16:00
DYSKUSJA
13:50 - 16:00
Sesja V: Choroby układu nerwowego a rehabilitacja - część II
Lidia Perenc, Andrzej Kwolek, Jolanta Zwolińska
13:50 - 14:10
Diagnostyka i aktualne podejście terapeutyczne w autoimmunologicznych zapaleniach mózgu u dzieci i młodzieży
Elżbieta Czyżyk
14:10 - 14:30
Robotyka w rehabilitacji chodu schorzeń neurologicznych
Beata Tarnacka
14:30 - 14:50
Trening chodu z wykorzystaniem aktywnego egzoszkieletu HAL®
Constance Care

 

14:50 - 15:10
Naświetlanie zdrowego mięśnia światłem Piler z wykorzystaniem filtrów o różnej barwie
Jolanta Zwolińska
15:10 - 15:30
Współczynnik krzywej i/t w ocenie zmian pobudliwości nerwowo-mięśniowej zachodzących po naświetlaniach Piler
Jolanta Zwolińska
15:30 - 15:50
Aktywność ruchowa wśród osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym
Lidia Perenc, Adam Perenc, Halina Bartosik-Psujek
15:50 - 16:00
DYSKUSJA
16:00 - 16:15
Przerwa kawowa / multimedialna ekspozycja plakatów
16:15 - 17:20
Sesja VI: Problemy współczesnej rehabilitacji
Rafał Sapuła, Marek Krasuski, Wiesław Rycerski
16:15 - 16:35
Wiarygodność skierowań na rehabilitację - analiza retrospektywna
Marek Krasuski, Piotr Tederko, Izabella Nyka, Jerzy Mycielski
16:35 - 16:55
Błędy diagnostyczno-lecznicze. Podstawy prawne
Marek Krasuski
16:55 - 17:15
Wyzwania rehabilitacji w medycynie paliatywnej
Rafał Sapuła
17:15 - 17:20
DYSKUSJA
16:15 - 17:20
Sesja VII: Choroby nowotworowe a rehabilitacja
Piotr Majcher, Jolanta Zwolińska, Grzegorz Przysada
16:15 - 16:35
Rehabilitacja onkologiczna wybranych nowotworów złośliwych - zasady i postępowanie.
Piotr Majcher
16:35 - 16:55
Aktywność fizyczna chorych po leczeniu raka piersi
Bożenna Karczmarek Borowska
16:55 - 17:15
DYSKUSJA
17:15 - 17:20
17:20 - 17:30
Przerwa kawowa / multimedialna ekspozycja plakatów
17:30 - 19:15
Sesja VIII: Choroby układu krążenia a rehabilitacja
Dominika Szalewska, Jadwiga Wolszakiewicz, Mariola Kędra
17:30 - 17:50
Rehabilitacja kardiologiczna w aktualnych polskich i europejskich wytycznych- pacjent z chorobą wieńcową
Dominika Szalewska
17:50 - 18:10
Rehabilitacja pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym
Jadwiga Wolszakiewicz
18:10 - 18:30
Rehabilitacja kardiologiczna seniora - blaski i cienie
Aleksandra Wilczek-Banc
18:30 - 18:50
Postępowanie fizykalno-usprawniające u chorych z wszczepionym układem stymulującym serce
Włodzisław Kuliński
18:50 - 19:10
Metody hydro-balneologiczne w rehabilitacji
Włodzisław Kuliński
19:10 - 19:15
DYSKUSJA
17:30 - 19:10
Sesja IX: Choroby układu oddechowego a rehabilitacja
Dariusz Jastrzębski, Jacek Durmała, Lucyna Pawluk
17:30 - 17:50
Rehabilitacja oddechowa w XXI wieku - nowe wyzwania
Dariusz Jastrzębski
17:50 - 18:10
ABC zabiegów inhalacyjno-drenażowych w wybranych jednostkach chorobowych
Marta Rachel
18:10 - 18:30
Zasady prowadzenia resuscytacji (BLS, ALS)
Justyna Sejboth, Aleksandra Romańska
18:30 - 18:50
Intubacja - tak łatwo powiedzieć
Justyna Sejboth, Aleksandra Romańska
18:50 - 19:10
DYSKUSJA
20:15 - 00:00
Kolacja

Uwaga! Udział w kolacji jest dodatkowo płatny - obowiązują zaproszenia.

08:00 - 09:30
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
09:30 - 09:45
Kawa na powitanie dnia
09:45 - 11:15
Sesja X: Wady wrodzone, uwarunkowane genetycznie, choroby rzadkie a rehabilitacja
Iwona Maciąg-Tymecka, Lidia Perenc, Wojciech Kwolek
09:45 - 10:05
Efekty terapii funkcjonalnej po zabiegach kończyn górnych u dzieci z artrogrypozą leczonych w Oddziale Rehabilitacji Stacjonarnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Monika Gasińska, Sylwia Kopacz
10:05 - 10:25
Ocena efektów postępowania rehabilitacyjnego u dziecka z zespołem Downa o obniżonej sprawności manualnej – opis przypadku
Iwona Maciąg-Tymecka, Patrycja Lisiecka
10:25 - 10:45
Rehabilitacja w chorobach rzadkich u dzieci
Anna Binkiewicz-Glińska
10:45 - 11:05
Obszary interwencji terapeuty zajęciowego podczas pracy z dziećmi
Aleksandra Kulis
11:05 - 11:15
DYSKUSJA
11:15 - 11:45
Przerwa kawowa / multimedialna ekspozycja plakatów
11:45 - 14:35
Sesja XI: Wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce a rehabilitacja
Jolanta Taczała, Olga Wolińska, Joanna Grzegorczyk
11:45 - 12:05
Wpływ bólu i stresu na rozwój psychoruchowy dzieci przedwcześnie urodzonych i innych dzieci ryzyka. Czy rehabilitacja zawsze pomaga?
Julia Kania
12:05 - 12:25
Monitorowanie rozwoju niemowląt ryzyka
Jolanta Taczała
12:25 - 12:45
Ocena rozwoju dzieci po zastosowaniu hipotermii leczniczej leczonych w Oddziale Rehabilitacji Dziennej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Monika Gasińska, Ewa Korzycka
12:45 - 13:05
Wspieranie rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka - przegląd piśmiennictwa
Joanna Kryszczyńska
13:05 - 13:25
Rehabilitacja psychologiczna dzieci z autyzmem
Mieczysław Radochoński
13:25 - 13:45
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ewa Lenart-Domka
13:45 - 14:05
Skale oceny jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Olga Wolińska, Piotr Poul
14:05 - 14:25
Ocena rozwoju somatycznego dzieci przedwcześnie urodzonych u progu podjęcia obowiązku szkolnego
Lidia Perenc, Katarzyna Zajkiewicz, Justyna Drzał-Grabiec, Joanna Majewska, Barbara Cyran-Grzebyk, Katarzyna Walicka-Cupryś
14:25 - 14:35
DYSKUSJA
14:35 - 15:00
Podsumowanie i zakończenie obrad
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.